Berørt av mangel på Octagam?

Berørt av mangel på Octagam?

IPOPI holder kontinuerlig øye med tilgangen på immunoglobulin over hele verden, og er derfor interessert i å høre om eventuelle problemer forbundet med den midlertidige tilbakeholdingen av Octagam i mange land. Har dere i Norge opplevd begrenset eller forsinket tilgjengelighet, reaksjoner ved bruk av andre tilgjengelige produkter eller andre konsekvenser?

Det er av stor betydning for det globale støttearbeidet for immunsviktpasienter at alle – også vi i lille Norge – holder IPOPI informert om eventuelle uregelmessigheter i tilgangen på immunoglobulin.
Har du informasjon som gjelder dette, stort eller smått, send en epost til eva(a)immunsvikt.no
eller ring Eva på 902 69 651.