Samnordisk møte i Oslo, 9.- 11. september 2011

Samnordisk møte i Oslo, 9.- 11. september

VELKOMMEN TIL SAMNORDISK MØTE Oslo, 9.- 11. september 2011

Hvert 3. år arrangeres Samnordisk møte. Denne gangen avholdes treffet i Oslo med Norsk Immunsviktforening som arrangør. Seminaret vil ha bredt faglig og sosialt fokus– en flott mulighet for medlemmene å få lytte til fagekspertise og møte andre mennesker i samme situasjon, dele erfaringer med og etablere kontakt. Eksperter fra inn- og utland vil delta.
Temaer:
• Når immunsystemet svikter
• Primær immunsvikt – diagnostikk, behandling og oppfølging
• Genetikk
• Primær immunsvikt, screening av nyfødte
• Primær immunsvikt, lungeproblematikk og fysisk aktivitet
• Å leve med primær immunsvikt – pasienterfaringer
• IPOPI – International Patient Organisastion for Primary Immunodeficiencies
• Nordiske Pasientorgansisasjoner
• Møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer
• Workshop – subcutan immunoglobulin behandling
Start: 9. september kl 16.00 Avslutning: 11. september kl 14.0
Sted: Radisson Blu Hotel, Nydalen Oslo
Påmeldingsfrist: Snarest – innen 1. august 2011.
Det er reservert et begrenset antall rom, vær raskt ute med påmelding.
For spørsmål og påmelding, ta kontakt med:
• Undis Veisten undis.veisten(a)no.pwc.com Tlf: 952 60 504 e. kl 17.00
• Trude Pettersen trude.pettersen(a)live.no Tlf: 959 98 194

Egenandel:Pr voksen: Kr 1.000,-Barn under 16 år : Kr 250,- (i rom med voksen deltager).
Egendandel dagdeltager fre-søn: Kr 400,-
Deltagelse dekker foredragene og helpensjon fra middag fredag kveld t.o.m. lunsj søndag.
Egendandel  dagdeltager fredag:Kr 150,- inkl middag.
Egendandel  dagdeltager lørdag:Kr 200,- inkl. middag.
Egendandel  dagdeltager søndag:Kr 150 ,- inkl. middag.

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening konto 6263.05.76615. Merk innbetalingen: Samnordisk Møte 2011 Alle deltagere må være medlem i foreningen og medlemskontingent for 2011 må være betalt .

Spesielle behov:
Gi beskjed dersom det er behov for tilrettelegging eller spesiell diett.

Reisekostnader:
De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader subsidierert/dekket så langt foreningens økonomi tillater det og etter rimeligste reisemåte evt fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. De som har behov for fly/tog bes så snart som mulig å ta kontakt med Eva Brox på tlf. 902 69 651. Håper så mange som mulig setter av tid til dette. Årets samnordiske møte blir lærerikt, sosialt og til nytte på mange måter.