Presentasjon for immunsviktforeningen

Presentasjon for immunsviktforeningen

Mitt navn er Annika Klungland. Jeg studerer medisin her i Oslo på 4. året. Som en del av min utdannelse må jeg skrive en valgfri oppgave. Jeg har valgt å skrive om livskvalitet og skolegang hos barn og ungdom med medfødt antistoffsvikt. Jeg er helt i begynnelsen av mitt arbeid, og kan nok mye mindre enn mange av dere om antistoffsvikt og ikke minst om å leve med antistoffsvikt. Derfor tenker jeg at i dag blir det først og fremst dere som kan lære meg noe, det er vanskelig å lese seg til en forståelse av hvordan det er å leve med en kronisk sykdom. Derfor kommer jeg til å legge opp til mange spørsmål til dere og jeg håper på mange innspill tilbake.

Mål: Hvorfor er det viktig å kartlegge livskvalitet og skolegang hos barn med medfødt antistoffmangel?
Hvordan antistoffsvikt kan påvirke livskvalitet og skolegang
Metode: Hvordan undersøker man dette?