Likemann seminar 22 – 24 oktober

LIKEMANNSEMINAR I OSLO 22.-24 OKTOBER 2010

Norsk Immunsviktforening inviterer til likemannsseminar i Oslo RADISSON SAS , NYDALEN

 Program

                                                                                   

Fredag 22.10.10

Kl 17.00          Registrering

Kl 18.00          Informasjon Norsk Immunsviktforening

Kl 19.00          Plasma

                        Baxter

Kl 20.00          Middag

 

 

Lørdag 23.10.10

Kl 09.00          Norsk Immunsviktforening – Informasjon v/Eva Brox

Kl 10.00          Samtaler /Diskusjon

Kl 10.30          Pause

Kl 11.00          Lungeproblematikk ved PID  v/Stina Gregersen

Kl 12.30          Lunsj

Kl 13.30          NAV reformen v/Knut Steinar Eitungjerde

Kl 15.00          Sosialt

Kl 20.00          Middag

 

 

Søndag 24.10

Kl 09.30          ESID/INGID/IPOPI v/Asbjørg, Arnstein, Eva

Kl 10.30          Arv-Genetikk v/Asbjørg

Kl 12.00          Lunsj

Kl 13.00          Diskusjon

Kl 14.00          Årsmøte

Kl 16.00          Avreise