Likemann seminar, Oslo, 22.-24. oktober 2010

Arrangementet vil være tilpasset for

• Familier
• Voksne
• Ungdommer Tema for samlingen vil være
• Likemannsarbeid – erfaringsutveksling
• Oppsummering fra ESID, INGID, IPOPI kongressen oktober 2010
• Lunge – lungeproblematikk, v/Stina Gregersen
• Arv og Genetikk v/Asbjørg Stray Pedersen
• Virus og Bakterie infeksjoner•Sub – cutan behandling
• Plasma
• NAV v/Knut Steinar Eitungjerde
Påmelding: Det er reservert et begrenset antall rom, vær raskt ute!
Påmeldingsfrist: snarest – innen 10. oktober 2010
Egenandel: Deltagere må være medlem i foreningen.
Voksen: Kr 1.000,- Barn under 16 år: Kr 250,- (i rom med voksen deltager)
Dagdeltager: Kr 250 pr dag Deltagelse dekker opphold inkl helpensjon fra middag fredag kveld tom. lunsj søndag samt aktiviteter.
Egenandel innbetales ved påmelding:Norsk Immunsviktforening konto 6263.05.76615
Merk innbetalingen: Likemannsseminar Oslo oktober 2010
Reisekostnader:De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader subsidierert/dekket så langt foreningens økonomi tillater det og etter rimeligste reisemåte evt. fra nærmeste jernbanestasjon/ flyplass. De som har behov for fly/tog bes så snart som mulig om å ta kontakt med Arnstein Rugland.
For påmelding og spørsmål kontakt:
Arnstein Rugland mobil 901 67 938 • arnstein(a)immunsvikt.no
Eva Brox mobil 902 69 651 • eva(a)immunsvikt.no