Medlemskontingent 2018

Foreningen er avhengig av at medlemmene støtter opp om og betaler medlems kontingenten. Inntektene fra medlemskontingenten er viktige bidrag både for driften og grunnlag for beregning av offentlig tilskudd. Selv om Norsk Immunsviktforening er en liten organisasjon, har foreningen bidratt og fått gjennomslag i mange saker og områder som har viktig og avgjørende betydning for vår målgruppe f.eks SCID newborn screening, Norske Retningslinjer for diagnose og behandling av medfødt immunsvikt. For veldedige organisasjoner som Norsk Immunsviktforening krever myndighetene at vi har navn, fødselsår og bostedsadresse Les mer +

NYHET – Informasjonsbrosjyre om Norsk Immunsviktforening

Hjelp oss å spre informasjon om foreningen og om medfødt immunsvikt. Last ned og skriv ut folderen fra hjemmesiden og del den ut til familie, venner, helsestasjon, fastlege, sykehuslege /avdelinger, dagenheter osv. Last ned brosyren nedenfor.  

Kurs på Frambu med Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser, er i gang med å planlegge kurs og treff til vår/sommeren for barn og unge. Det er også Frambu. Her kan du  lese  om det tilbudet Frambu har for brukere med diagnoser som tilhører Senter for sjeldne diagnoser, og deres søsken. De planlegger også i år ungdomssamling, denne gang for ungdom i alderen 14 år og t.o.m. 17 år på Hurdalsjøen hotell, 25.-28. juni. Invitasjon vil bli sendt ut til alle i målgruppen i løpet av februar.

Informasjon om genetikk prosjekt CVID

    Her er informasjon om CVID genetikk prosjektet som vi har fått fra Magnhild Eide Macpherson som arbeider med dette sammen med flere andre på OUS Rikshospitalet og OUS Ullevål Sykehus.   Informasjon om genetikk prosjekt CVID av Magnhild Eide Macpherson:  I årene siden 2010 har muligheten for stadig hurtigere analyser av gener revolusjonert medisinsk genetikk. Ved å lese rekkefølgen av det enkelte individs basepar i genmaterialet (DNA), får vi tilgang til den genetiske koden. Det er fortsatt mye vi ikke kjenner til, både Les mer +

Invitasjon til deltakelse i masterprosjekt

Under følger en invitasjon til deltakelse i et masterprosjekt. Prosjektet omhandler primær immunsvikt og og mage/tarmplager; pasienters opplevelse og erfaringer med kosthold for å lindre symptomene. Målet med prosjektet er å forbedre kostholdsveiledningen til personer med primær immunsvikt og mage-tarmplager. Invitasjon til deltagelse