Prøveforelesning om primær immunsvikt

Hanne S Sorte disputerer 11. mai. Store auditorium OUS-Ullevål kl 11:00 og kl 14:00. Prøveforelesning emne: New aspects, recent developments and future challenges in the diagnosis of patients with primary immunodeficiency. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/2017/sorte-hanne-sormo.html M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of primary immunodeficiencies. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/sorte-hanne-sormo.html

Påmelding likemannsamling 22-23 april

WORLD PRIMARY IMMUNODEFICIENCY WEEK 22.-29.APRIL 2017 BLI MED PÅ LIKEMANNSSAMLING 22.-23. APRIL 2017, SCANDIC ST. OLAVS PLASS OSLO Norsk Immunsviktforening vil i løpet av 22.-29. april markere ‘World Primary Immunodeficiency Week’ med flere aktiviteter. Agendaen for uken er ikke helt klar, men foreningen vil med dette invitere til likemannsseminar 22.-23. april. Seminaret starter lørdag 22.april kl. 10.00 og avsluttes søndag 23.april ca. kl. 15.00. Meld deg på samlingen og få faginformasjon fra spesialister innen primær immunsvikt og møt andre i samme situasjon. Tema for samlingen: – Les mer +

Hold av helga 22-23 april 2017

Norsk Immunsviktforening skal markere World Primary Immunodeficiency Week og skal i den anledning ha samling 22-23 april i Oslo. Du kan lese mer om samlingen ved å følge linken under. Informasjon om samling 22-23 april 2017_PDF

Medlemskontingent 2017

Fra og med 2017 vil Norsk Immunsviktforening ha en fast dato for betaling av årskontingent. Denne dato er 31.03.2017. Legg gjerne inn betalingen som årlig fast betaling i nettbank med konto 6263.05.76615 , ​da dato vil være samme for årene fremover Voksen/barn/støttemedlemskap: 250 kr pr år. Firmamedlemskap: 1000 kr pr år. ​Merk betalingen med: Medlemsskap for “fornavn” “etternavn” på Medlem(er) ​ Det vil komme en påminnelse og informasjon fra foreningen i forkant av betalingsfrist