Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019

Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019. Samlingen vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Tema for samlingen blir:
– Legemiddelmangel
– Lungeproblematikk
– Fysisk aktivitet, lek og mestring
– Brukerhistorier
– Gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling

Endelig program med klokkeslett vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside når arrangementet nærmer seg.
Arrangementet starter lørdag 16.11 kl.10 og avsluttes søndag 17.11 ca. kl. 15.00

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag.

Medlem:
Voksen: 750,-
Barn 0-3 år: ingen egenandel
Barn 3-12 år: 150,-
Barn/ungdom 12-16 år: 350,-
Dagdeltaker u/middag: 150,- pr dag


Ikke- medlem:
Voksen: 2200,-
Barn 0-3 år: 500,-
Barn 3-12 år: 1400,-
Barn/ungdom 12-16 år: 2200,-
Dagdeltaker u/middag: 600,- pr dag

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.Merk innbetalingen: Likemannsseminar November 2019 og navn på alle deltagere.

For medlemmer må medlemskontingent på kr 300,- pr medlem være innbetalt før påmelding.
Kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2019 og navn.

Reisekostnader:
For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Jostein Larsen jostein@immunsvikt.no.

Spesielle behov:
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmelding: Først til mølla, så raskt som mulig. Trykk HER for å melde deg på.
PÅMELDINGSFRIST: 10.oktober.2018

Ved spørsmål kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957 (utilgjengelig mellom 23.10-06.11) eller Marianne Støylen marianne@immunsvikt.no mobil 926 12 956 (utilgjengelig mellom 30.09-03.10).


Vel møtt til likemannssamling i Norsk Immunsviktforening!