NYHET – Informasjonsbrosjyre om Norsk Immunsviktforening

Hjelp oss å spre informasjon om foreningen og om medfødt immunsvikt.

Last ned og skriv ut folderen fra hjemmesiden og del den ut til familie, venner, helsestasjon, fastlege, sykehuslege /avdelinger, dagenheter osv.

Last ned brosyren nedenfor.